พรากผู้เยาว์ 3

หื่นอย่างปลอดภัย ขายบริการทางเพศกับคดีพรากผู้เยาว์ หื่นอย่างปลอดภัย โปรดระวัง การร่วมเพศกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ติดคุกได้ ถ้าคุณยังไม่รู้ คุณก็ควรรู้ไว้ มิฉะนั้น ท่านอาจจะต้อง ไปเสียวต่อในคุก !!!

เมื่อเด็กเริ่มค้าประเวณีอีกแล้ว การร่วมเพศกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ติดคุกแน่นอน และตำรวจต้องติดตามจับกุมอย่างจริงจังต่อเนื่องเรื่อยไป เชื่อว่าจะเป็นผลดีทั้งการปรามและการปราบ แล้วปัญหาเช่นนี้จะลดลงอย่างมากมายในเวลาไม่นาน

หัวข้อ xxx คดีพรากผู้เยาว์ เมื่อเด็กเริ่มค้าประเวณีอีกแล้ว xxx พรากผู้เยาว์ สังคมไทยวิปริต เสพกามเด็กพุ่ง xxx หื่น อย่างปลอดภัย ระวังโดนข้อหา พรากผู้เยาว์ โดยไม่รู้ตัว xxx

รายละเอียด
xxx คดีพรากผู้เยาว์ เมื่อเด็กเริ่มค้าประเวณีอีกแล้ว xxx
ระยะหลังนี้ปรากฏข่าวว่า “เด็กและเยาวชนเสนอตัวขายบริการทางเพศ” ที่ริมรั้วสนามลุมพินีบ้าง ย่านจตุจักรบ้าง จนสื่อมวลชนนำมาขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งว่า “ปิดเทอม เด็กขายตัวหาเงิน” ทั้งที่ความเป็นจริงนั้น ข้อมูลเชิงลึกจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านเด็ก พบว่ามีการส่งข่าวเสนอขายตัวผ่านอินเตอร์เน็ตผ่านหน้าจอมือถือ

ตลอดกระทั่งมีนายหน้าที่เป็นครู เป็นนักเรียนรุ่นพี่ เป็นเพื่อน เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นช่างตัดผม คอยจัดการติดต่อหาแขกให้ หรือพาแขกไปส่งถึงหอพัก ถึงโรงแรม ซึ่งล้วนแต่เกิดขึ้นทุกวัน ไม่ใช่มีเฉพาะในยามปิดเทอม ซ้ำเด็กและเยาวชนที่ค้าบริการนั้น ก็มีทั้งที่อยู่ในและนอกระบบการศึกษา

ดังนั้น การค้าบริการทางเพศของเด็กและเยาวชนในยุคนี้ จึงถูกเรียกว่าเป็นการค้าประเวณี “กึ่งสมัครใจ” ขายตัวเป็นครั้งคราว เมื่อเรียนจบหรือมีงานทำก็เลิก

จึงเป็นการค้าประเวณีที่ผ่านพ้นยุคเก่าๆ มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

ยุคแรก “ยุคเด็กเข้าเมืองหางานทำ แล้วถูกหลอกให้ค้าประเวณี”

ยุคสอง “ยุคนายหน้ารุกเข้าชนบทเพื่อหลอกเด็กมาค้าประเวณี”

ยุคสาม “ยุคพ่อแม่เป็นนายหน้าขายลูกสาวมาค้าประเวณี”

ยุคสี่ “ยุคการจัดหาเด็กชาวเขาเผ่าต่างๆ เข้ามาสนองกามคนในเมือง

ยุคห้า “ยุคการหาเด็กจากประเทศข้างเคียง เช่น เขมร ลาว พม่า มาค้าบริการทางเพศ”

ที่น่าตกใจก็คือ ยุคนี้เป็นยุคสมัยที่ประเทศไทยของเรามีกฎหมายที่ทันสมัยและมีโทษรุนแรงคือ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 เอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีของเด็ก ตัวอย่างเช่น

มาตรา 8 ผู้ใดกระทำชำเราหรือกระทำอื่นใดเพื่อสำเร็จความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่น แก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่ถึงสิบแปดปี ในสถานการค้าประเวณีโดยบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท…

มาตรา 9 ผู้ใดเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใด เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และแม้ว่าการกระทำต่างๆ อันประกอบเป็นความผิดนั้นจะได้กระทำภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท…

โดยเฉพาะมาตรา 8 นี้ ได้มีนักการเมืองระดับสูงในวุฒิสภาและตำรวจระดับรองผู้กำกับ ถูกจับกุมในข้อหาดังกล่าว จนเป็นข่าวครึกโครมและกำลังดำเนินคดีอยู่ ภายใต้โทษที่ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ ลงไว้หนักหนาสาหัสหลายปี แต่ก็ดูเหมือนว่ายังมีผู้ชายไทยอีกมากในสังคมไทย “ไม่ตระหนัก” หรือ “หวาดกลัว” แต่ประการใด ยังสนใจนอนกับเด็กๆ เหล่านี้กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการจับกุมทั้งสองกรณีข้างต้นนั้น จับได้เพราะครอบครัวของเด็ก ได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและร้องทุกข์เอาเรื่อง ไม่ใช่เพราะตำรวจตรวจตราพบปะและจับกุมได้เอง

รวมถึงบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านเด็กและสตรี ที่ได้รุกเข้าช่วยเหลือดูแลด้านคดีความและติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมอย่างใกล้ชิดจนคดีความก้าวมาได้ถึงระดับนี้

ถ้าเช่นนั้น ทางออกสำหรับเรื่องนี้อยู่ที่ไหน

คำตอบก็คือ “การเอาจริงเอาจังจากทุกภาคส่วนของสังคม” นับแต่ครอบครัวที่ต้องดูแลและอบรมสั่งสอนลูกอย่างใกล้ชิด ครูอาจารย์ก็ต้องให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความผิดชอบชั่วดีและรู้ถึงโทษตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ(สำคัญที่สุด) ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง คือต้องมุ่งจับกุมผู้เที่ยวเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิดที่ประเทศต่างๆ ใช้ร่วมกันคือ “ไม่มีผู้เที่ยว ก็ไม่มีผู้ค้า”

ดังนั้น ยุคสมัยที่เด็กๆ พากันขายตัวหาเงินเพื่อซื้อหาสิ่งของฟุ่มเฟือยเช่นนี้ หนีไม่พ้นที่เราจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ด้วยการประกาศให้ทราบทั่วไปว่า

“การร่วมเพศกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ติดคุกแน่นอน” และตำรวจต้องติดตามจับกุมอย่างจริงจังต่อเนื่องเรื่อยไป เชื่อว่าจะเป็นผลดีทั้งการปรามและการปราบ แล้วปัญหาเช่นนี้จะลดลงอย่างมากมายในเวลาไม่นาน
โดย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มติชนรายวัน

พรากผู้เยาว์ 3

พรากผู้เยาว์ 3 ภาพประกอบจากินเทอร์เน็ต

game

horoscope

matethai

tour

ngan

money

care

women

-----------------------

- Advertiser -4 thoughts on “พรากผู้เยาว์ 3

 1. xxx พรากผู้เยาว์ สังคมไทยวิปริต เสพกามเด็กพุ่ง xxx
  ครู กทม.ขยี้กามเด็ก 8 ขวบ สั่งสอบวินัยขั้นร้ายแรงพร้อมพักราชการ ล่าสุดพบเหยื่ออีก 3 ราย จิตแพทย์ชี้จัดเป็นพวกกามวิปริตชอบเสพกามกับเด็กสุดอันตราย เพราะไม่แสดงอาการ

  พบเด็กไทยอยู่ท่ามกลางอันตรายทางเพศ
  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีที่ครูจากโรงเรียนประชานุกูล เขตสายไหม ในสังกัด กทม. 2 นาย คือ นายลอน โสกนิษฐ์ อายุ 58 ปี ครูประจำชั้น ป.2/3 และนายพิมล ซุ้นศรี อายุ 48 ปี ครูพลศึกษา ซึ่งก่อคดีกระทำชำเราเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อายุ 8 ขวบ ว่า หลังจากทราบเรื่องดังกล่าวเมื่อคืนวันที่ 10 สิงหาคม รู้สึกตกใจและเป็นห่วงสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองของเด็ก ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะจุดเกิดเหตุอยู่ในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กนักเรียน และอาชีพครูเป็นอาชีพที่สังคมให้ความเคารพนับถือ “เบื้องต้นได้มอบหมายให้นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเจรจากับผู้ปกครองเด็กเพื่อหาทางเยียวยาสุขภาพจิต และในเร็วๆ นี้จะหาเวลาและโอกาสไปเยี่ยมเยียนผู้ปกครองเด็กด้วย” นายอภิรักษ์กล่าว

  นายอภิรักษ์กล่าวอีกว่า สำหรับผู้กระทำผิด ขณะนี้ได้สั่งพักราชการและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ซึ่งมีโทษถึงขั้นไล่ออก นอกจากนี้จะให้สอบสวนขยายผลว่ามีเด็กนักเรียนรายอื่นถูกกระทำชำเราในลักษณะนี้ด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวเห็นว่ากรณีดังกล่าวบทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอ ควรจะมีการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับครู เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย

  วันเดียวกัน นายพุทธิพงษ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ รองปลัด กทม. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และศึกษาธิการเขต ได้เดินทางไปตรวจสอบที่โรงเรียนประชานุกูล โดยสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนและครูประจำชั้น ทราบว่าเด็กนักเรียนคนดังกล่าวได้ย้ายมาจาก จ.น่าน และเข้าเรียนที่โรงเรียนประชานุกูลได้ประมาณ 2 เดือน นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ขณะเดียวกันได้รับการประสานจากนางปวีณา หงสกุล แจ้งว่า มีผู้ปกครองรายอื่นร้องเรียนว่ามีนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันถูกครูทั้งคู่กระทำชำเราเพิ่มอีก 3 คน ซึ่งจะต้องหารือและให้ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับครูคนดังกล่าวเพิ่มเติม

  ทั้งนี้ ที่บุรีรัมย์ก็มีเหตุการณ์สะท้อนสังคมอีกเช่นกัน โดยพบเด็กและสตรีถูกทารุณกรรม-ล่วงละเมิดทางเพศเดือนละ 10 ราย จังหวัดระดมหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหา พร้อมตั้งศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กและสตรีที่ถูกทารุณกรรมและล่วงละเมิดทางเพศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายใหญ่ โรจน์สุวณิชกร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หลังสถิติพบว่ามีเด็กและสตรีถูกล่วงละเมิดทางเพศและทารุณกรรมเดือนละ 10 ราย รวมทั้งล่าสุดศาลได้ตัดสินลงโทษจำคุกพ่อเลี้ยงที่ข่มขืนกระทำชำเราลูกเลี้ยง 28 ปี จึงได้ระดมหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ก่อนที่ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรง พร้อมจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและสตรีเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก สตรีที่ถูกทารุณกรรม ล่วงละเมิดทางเพศ ก่อนที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะตกเป็นเหยื่อปัญหาสังคม

  นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ กล่าวถึงกรณีนี้ว่า การข่มขืนเด็กอย่างนี้ สาเหตุมีอยู่ 2 อย่าง คือ 1.คนคนนั้นเป็นพวก Pedophilia (พิโดฟีเลีย) คือพวกชอบร่วมเพศกับเด็ก เด็กที่ยังไม่เป็นสาว เป็นพวกกามวิปริต คือเห็นเด็กแล้วเกิดอารมณ์ 2.สถานการณ์พาไป คือพอเกิดอารมณ์แล้วอยู่ใกล้เด็กพอดี ก็ไม่รู้จะไประบายกับใคร สถานที่ให้ คือเป็นที่ลับตา บวกกับเด็กไม่สามารถขัดขืนได้ แต่จริงๆ กลุ่มนี้จะชอบผู้ใหญ่

  “สำหรับคนกลุ่มพิโดฟีเลียนี้จะเป็นพวกรสนิยมวิปริตอยู่แล้ว พวกนี้จะไม่มีคนรู้ จะไม่เปิดเผยตัว ส่วนเรื่องสิ่งเร้าในปัจจุบัน อย่างที่มีคนบอกว่า เมืองไทยมีเว็บไซต์ หรือสื่อลามกเด็ก ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อาจจะเป็นสิ่งเร้าให้คนก่อเหตุนั้น ส่วนตัวมีความเห็นว่า มีผลกระทบเพียงส่วนน้อยเท่านั้น สิ่งเร้าไม่สำคัญเท่าส่วนควบคุมของสมอง อย่างคนที่ไม่ชอบร่วมเพศกับเด็ก ต่อให้ดูเด็กโป๊เท่าไหร่ก็ไม่เกิดอารมณ์ บางทีอาจจะเห็นเป็นภาพที่ไม่สวยด้วยซ้ำ แต่ยังไงก็แล้วแต่ ควรมีการให้ความรู้เด็กให้มีการระมัดระวังในเรื่องนี้ และผู้ใหญ่ก็ควรจะดูแลเด็กให้ใกล้ชิดกว่านี้”.
  ข้อมูลข่าวโดยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 2. xxx หื่น อย่างปลอดภัย ระวังโดนข้อหา พรากผู้เยาว์ โดยไม่รู้ตัว xxx
  หื่น อย่างปลอดภัย ข้อหา พรากผู้เยาว์ ควรรู้ไว้ สิ่งที่ พวกหื่นน่าจารู้ เพื่อไว้ประดับ บารมี

  *** ป วิ อาญา .. มาตรา 317 ผู้ใดโดยปราศจากเหตุ อันสมควร พรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ไปเสียจากมารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3ปี ถึง5ปี และปรับตั้งแต่6 พันถึง 3หมื่นบาท
  ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำไปโดยเพื่อหากำไร หรือเพื่อ การอนาจาร ผู้กระทำต้องได้รับโทษจำคุก 3ปี ถึง20 ปี ปรับ หนึ่งหมื่น ถึง สี่หมื่นบาท

  ควรจะระวังให้มากนะ อายุไม่ถึง15 นี้ คำว่า พราก นี้ ก็หมายถึง การพาไป นำไป ไม่ว่าจะพาไปไหนก็ผิดแล้ว หากผู้ปกครองไม่รู้ แค่พาไปเที่ยว แล้วพ่อแม่เขาไม่รู้ อาจจะเสี่ยงติดคุกกันได้นะ เพราะถ้าผู้ปกครองเขาหมั้นไส้แจ้งข้อหานี้ซวยคัรบ

  บางคนอาจคิดถ้าผมไม่ได้ พาไม่ได้ นำ แต่แย่จังมาหาผมเอง เออ อันนี้ก็ไม่ผิดนะครับใช่ แต่ถ้าเราเปนคนชวน หรือหลอกมา ถึงไม่ได้พามา นำมา มันมาเองก็ถือว่าพรากนะ

  ยอมความไม่ได้ด้วย ก็คงจาได้แต่ไปเถียง หรืออ้างว่า มีเหตุอันสมควร เท่านั้นนะ

  เหตุอันสมควรนี้ ก็ต้องดูเป็นกรณีๆๆไป เช่นชวนกันไปทำการบ้านที่บ้าน อย่างนี้น่าจา อันสมควรนะ ฉะนั้นจะชวนใครไปไหม ถ้าอายุไม่เกิน 15 ก็ระวังดีๆๆนะ

  ถ้า อายุ 14 ปีเหลืออีกวันจาครบ15 ก็ต้องรอไปก่อนนะ ไม่งั้นจะพาไปไหนต้องขอผู้ปกครองก่อน เพราะแค่พาไปก็ผิดแล้ว จะพาไปทำไรก็เหอะ เห้อๆๆ

  *** ม 318 .ผู้ใดพรากผู้เยาว์ อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18ปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
  โดยผู้เยาว์ ไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจำคุก 2 ถึง 10ปี ปรับ4 พันถึง2 หมื่น

  ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำไปเพื่อ หากำไรหรือเพื่อการอนาจาร ผู้กระทำต้องระวางโทษ 3ถึง 5ปี ปรับตั้งแต่ 6พันถึง 3หมื่น

  อธิบาย เรื่องพราก ก็ตามอันเดิมเลย คงไม่ต้องอธิบายนะว่าอย่างไรคือพรากอีก แต่ถ้าสงสัยถามได้นะ

  อายุ 15แต่ไม่เกิน 18นี้ ถ้าพาไปไหนโดยเขาเต็มใจ นี้ไม่ผิด ถ้าไม่พาไปเพื่อหาไร หรืออนาจารนะ ฉะนั้นไปเที่ยวไหนกันสบายใจได้ ถึงพ่อแม่ไม่รู้ก็เหอะ

  ไม่เต็มใจนี้ก็คือ เขาไม่ได้คิดจะไปที่นั้นเต็มใจไปที่ บอก พาไปดุหนังไม่ได้บอกว่าจะไปดูที่ไหน หรือ ผู้หญิง บอกไปดูที่ไหนก็ได้ แล้วดันแวะเข้าไปดูใน โรงแรม อันนี้คือไม่เต็มใจแน่ๆ จะมาบอกว่าไปดูหนังในโรงแรมนี้ก็คงจะเกินที่คน ทั่วไปเขาจาทำ ถึงจะไปดูหนังอย่างเดียวใน โรงแรมก็เถอะ อาจถือว่า เขาไม่เต็มใจ ถ้าเกิดพ่อแม่เขาเอาเรื่องโอกาศรอดยากแฮะ ยิ่งพาไปโรงแรมอีกเพราะเจตนามันส่อว่าพาไปอนาจาร โดนหนักวะ

  อันนี้อธิบายง่ายๆคือไม่เต็มใจไปด้วย ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ผิด เอาแหละต่อไป จะเปนเต็มใจไปด้วยแหละ

  *** ม319 ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุ กว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18ปีไปจาก บิดา มารดาผู้ปกครอง ผู้ดูแล เพื่อ หากำไรหรือเพื่ออนาจาร โดย ผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษ 2 ถึง 10ปีปรับ 4พันถึง 2หมื่น

  เห็นไหมวะ ถึงจะเต็มใจ ถ้าพาไปเพื่อ หากำไรหรืออนาจาร นี้ผิดแน่ ครับ

  มีทางเลือกให้คับ เห้อๆ ต้องโฟกัสไปที่ อายุ ไม่เกิน 18

  คือต้องเป็นคนที่อายุเกิน 18 ตัวอย่าง ถ้าไปเจอ ใน Rca เขาบอกมาเลี้ยงกันงานวันเกิด ตอนนี้อายุยัง17 กำลังจา18หลังเที่ยงคืน อย่างนี้ จำไว้ครับอย่าเพิ่งชวนไปไหน เพราะอาจถือได้ว่า คุณมีเจตนาที่จะ พรากตั้งแต่ตอนเขาอายุยังไม่ถึง 18มีความผิดแน่ ถึงแย่จังจะเต็มใจ รอแย่จังแฮบปี้เบิดเดย กันก่อน ครับ ถึงจะปลอดภัยแน่นอน ที่นี้ จะชวนไปไหนก็ได้ครับ ตามสบาย ถ้าเต็มใจ

  ปล. ความจริงถ้าเต็มใจ ผู้หญิงคงจาไม่ค่อยเอาเรื่อง แต่ว่าถ้า พ่อแม่เขารู้นิ ก็เสี่ยงคุกครับ เลยควรรู้ไว้เพื่อความปลอดภัย

  ความผิดทั้งหมดยอมความไมได้ เหมือนกับเอดสซึ่งเปนแล้วรับไม่ได้

  แต่ส่วนใหญ่ที่ตกลงกันแล้ว เช่นไปให้ค่าเสียหายแล้ว ไม่ติดคุกนี้ ก็คือ ศาลเขาเห็นว่าเจ้าทุกข์ได้รับการเยียวยา เลยลดโทษให้รอการลงโทษซะมากกว่า

  ลืมบอกไปในทาง กลับกัน ผู้หญิงอาจจะพราาผู้ชายไปอนาจารก็ได้วะ ผิดเหมือนกัน แต่คงจะไม่มีใครแย่จังปัญญาออ่นไปแจ้งความ

  โปรดระวัง การร่วมเพศกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ติดคุกได้ ถ้าคุณยังไม่รู้ คุณก็ควรรู้ไว้ !!!
  ที่มา เก็บตกกระทู้จากอินเทอร์เน็ต Sexbkk.com

 3. แหล่ง ขาย บริการ ทาง เพศ | xxx รัก ( เซ็กส์ 18 + ) xxx
  แหล่ง ขาย บริการ ทาง เพศ สถาน ที่ ขาย บริการ ตีแผ่ ตะลุยแหล่งโลกีย์ นั่นแน๊ ขึ้น title มายังงี้ อยากรู้อะดิ๊ ว่านู๋ต้นและผองเพื่อนไปตะลอนๆที่ไหนมา งั้นมามะ …
  http://www.love.holidaytours.in.th/sex_places/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8/

 4. 1. พรากผู้เยาว์ 1
  พรากผู้เยาว์ ต่ำกว่า 18 ปี – มีเซ็กส์ กับเด็ก ต่ำกว่า 18 ปี – กฏหมาย ข้อหา บทลงโทษ คดี พรากผู้เยาว์ การแบล็คเมล์
  http://www.sexbkk.com/sex/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C-1/

  2. พรากผู้เยาว์ 2
  ถามตอบ คำถามพบบ่อย ใน คดีพรากผู้เยาว์ อันไหนโดนคดีพรากผู้เยาว์ อันไหนไม่โดนคดีพรากผู้เยาว์
  หัวข้อ xxx สอบถามเรื่องคดีพรากผู้เยาว์ค่ะ xxx ใครรู้เรื่องข้อหาพรากผู้เยาว์มั่ง มาช่วยหน่อย xxx โดนข้อหาพรากผู้เยาว์สามารถยอมความหรือถอนแจ้งความไหม xxx
  http://www.sexbkk.com/sex/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C-2/

Leave a Reply